ตรวจรายชื่อผู้โชคดี
ประกาศรางวัลประจำเดือน ตุลาคม
อันดับ
ยูสเซอร์
ยอดฝากสูงสุด
รางวัล
1 min
24lhxx33774565
4,152,635
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx48789685
3,541,576
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx87873133
2,789,425
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx60722099
2,184,100
bank min
฿
5,000
5
24lhxx52565943
1,754,364
bank min
฿
5,000
6
24lhxx90984763
1,584,948
bank min
฿
5,000
7
24lhxx7788046
1,199,777
bank min
฿
3,000
8
24lhxx1269201
1,146,700
bank min
฿
3,000
9
24lhxx32240928
852,364
bank min
฿
3,000
10
24lhxx66529
704,403
bank min
฿
1,000
11
24lhxx51579471
627,925
bank min
฿
1,000
12
24lhxx41737984
557,215
bank min
฿
1,000
13
24lhxx66281010
425,890
bank min
฿
500
14
24lhxx60876298
384,200
bank min
฿
500
15
24lhxx402dad
224,783
bank min
฿
500
16
24lhxx54808602
223,076
bank min
฿
500
17
24lhxx60051042
199,221
bank min
฿
500
18
24lhxx8084213
182,245
bank min
฿
500
19
24lhxx56160583
159,526
bank min
฿
500
20
24lhxx88789033
123,947
bank min
฿
500
21
24lhxx53986103
120,941
bank min
฿
500
22
24lhxx39555010
104,412
bank min
฿
500
23
24lhxx622859
96,398
bank min
฿
500
24
24lhxx7115774
93,800
bank min
฿
500
25
24lhxx60330241
91,951
bank min
฿
500
26
24lhxx4053956
84,292
bank min
฿
500
27
24lhxx56731332
82,193
bank min
฿
500
28
24lhxx89819917
75,214
bank min
฿
500
29
24lhxx84767981
63,458
bank min
฿
500
30
24lhxx84828091
53,478
bank min
฿
500
ประกาศรางวัลประจำเดือน ตุลาคม
อันดับ
ยูสเซอร์
เล่นต่อเนื่อง
รางวัล
1 min
24lhxx01401338
31
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx98565402
31
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx81564652
31
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx06737978
31
bank min
฿
5,000
5
24lhxx11910867
31
bank min
฿
5,000
6
24lhxx17576732
31
bank min
฿
5,000
7
24lhxx98428102
31
bank min
฿
3,000
8
24lhxx99701902
31
bank min
฿
3,000
9
24lhxx89710477
31
bank min
฿
3,000
10
24lhxx50370113
31
bank min
฿
1,000
11
24lhxx33223204
31
bank min
฿
1,000
12
24lhxx94693565
31
bank min
฿
1,000
13
24lhxx02318455
31
bank min
฿
500
14
24lhxx67870193
31
bank min
฿
500
15
24lhxx23052511
31
bank min
฿
500
16
24lhxx67328669
31
bank min
฿
500
17
24lhxx14061748
31
bank min
฿
500
18
24lhxx68120425
31
bank min
฿
500
19
24lhxx77764407
31
bank min
฿
500
20
24lhxx64215721
31
bank min
฿
500
21
24lhxx96772584
31
bank min
฿
500
22
24lhxx13389563
30
bank min
฿
500
23
24lhxx27450876
30
bank min
฿
500
24
24lhxx60003268
30
bank min
฿
500
25
24lhxx65874152
30
bank min
฿
500
26
24lhxx4143306
30
bank min
฿
500
27
24lhxx8715139
30
bank min
฿
500
28
24lhxx4386900
30
bank min
฿
500
29
24lhxx4826784
30
bank min
฿
500
30
24lhxx1836738
30
bank min
฿
500
ประกาศรางวัลประจำเดือน ตุลาคม
อันดับ
ยูสเซอร์
คอมมิชชั่นสูงสุด
รางวัล
1 min
24lhxx04833621
512,783
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx34737544
463,758
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx37884098
278,451
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx76857231
224,846
bank min
฿
5,000
5
24lhxx04888261
201,843
bank min
฿
5,000
6
24lhxx26449127
175,954
bank min
฿
5,000
7
24lhxx26594279
125,437
bank min
฿
3,000
8
24lhxx03163542
91,452
bank min
฿
3,000
9
24lhxx78570125
74,215
bank min
฿
3,000
10
24lhxx47900669
56,827
bank min
฿
1,000
11
24lhxx56160583
38,257
bank min
฿
1,000
12
24lhxx2959e
37,050
bank min
฿
1,000
13
24lhxx5eae98
31,125
bank min
฿
500
14
24lhxx993cd27
29,500
bank min
฿
500
15
24lhxxf68236
21,151
bank min
฿
500
16
24lhxx73486917
17,120
bank min
฿
500
17
24lhxx11403009
16,546
bank min
฿
500
18
24lhxx66718773
15,557
bank min
฿
500
19
24lhxx74929211
13,874
bank min
฿
500
20
24lhxx6572622
13,366
bank min
฿
500
21
24lhxx73466503
12,598
bank min
฿
500
22
24lhxx36b0e21
10,372
bank min
฿
500
23
24lhxxd9f74
10,270
bank min
฿
500
24
24lhxxa6821e2
9,670
bank min
฿
500
25
24lhxx5792603
8,808
bank min
฿
500
26
24lhxx442843
8,801
bank min
฿
500
27
24lhxx2c2ab94
8,726
bank min
฿
500
28
24lhxxf8fa57
8,539
bank min
฿
500
29
24lhxx9e3333
8,500
bank min
฿
500
30
24lhxxf2ef5a1
8,279
bank min
฿
500
ประกาศรางวัลประจำเดือน ตุลาคม
อันดับ
ยูสเซอร์
ชวนเพื่อน
รางวัล
1 min
24lhxx16389669
6,541
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx35316217
6,325
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx00103125
5,741
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx67348987
5,167
bank min
฿
5,000
5
24lhxx53837468
4,471
bank min
฿
5,000
6
24lhxx99850960
4,415
bank min
฿
5,000
7
24lhxx83850585
3,854
bank min
฿
3,000
8
24lhxx83179562
2,781
bank min
฿
3,000
9
24lhxx19029014
2,541
bank min
฿
3,000
10
24lhxx01139514
2,158
bank min
฿
1,000
11
24lhxx46360748
1,583
bank min
฿
1,000
12
24lhxx1461710
1,433
bank min
฿
1,000
13
24lhxx119631
1,283
bank min
฿
500
14
24lhxx81399273
1,094
bank min
฿
500
15
24lhxx1585641
593
bank min
฿
500
16
24lhxx2266776
399
bank min
฿
500
17
24lhxx40177963
368
bank min
฿
500
18
24lhxx279970
356
bank min
฿
500
19
24lhxx5378728
332
bank min
฿
500
20
24lhxx7534797
253
bank min
฿
500
21
24lhxx5708029
247
bank min
฿
500
22
24lhxx6107312
196
bank min
฿
500
23
24lhxx306043
182
bank min
฿
500
24
24lhxx8254961
173
bank min
฿
500
25
24lhxx752009
171
bank min
฿
500
26
24lhxx52730150
167
bank min
฿
500
27
24lhxx2241743
162
bank min
฿
500
28
24lhxx3651526
152
bank min
฿
500
29
24lhxx3533553
150
bank min
฿
500
30
24lhxx8010154
145
bank min
฿
500


55.line Icon Fb Icon
Line Icon Fb Icon