ตรวจรายชื่อผู้โชคดี
ประกาศรางวัลประจำเดือน สิงหาคม
อันดับ
ยูสเซอร์
ยอดฝากสูงสุด
รางวัล
1 min
24lhxx57970903
15,247,235
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx80798808
12,452,766
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx19114740
9,758,413
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx1269201
7,249,038
bank min
฿
5,000
5
24lhxx23608305
4,858,761
bank min
฿
5,000
6
24lhxx06814893
2,547,856
bank min
฿
5,000
7
24lhxx51579471
844,369
bank min
฿
3,000
8
24lhxx74645567
754,124
bank min
฿
3,000
9
24lhxx41094365
697,541
bank min
฿
3,000
10
24lhxx95836417
612,547
bank min
฿
1,000
11
24lhxx60876298
588,750
bank min
฿
1,000
12
24lhxx60722099
562,700
bank min
฿
1,000
13
24lhxx39555010
395,968
bank min
฿
500
14
24lhxx32447327
321,656
bank min
฿
500
15
24lhxx402dad
302,718
bank min
฿
500
16
24lhxx64bd4a4
286,574
bank min
฿
500
17
24lhxx1908716
270,000
bank min
฿
500
18
24lhxx60051042
232,408
bank min
฿
500
19
24lhxx53986103
214,910
bank min
฿
500
20
24lhxx64622221
171,140
bank min
฿
500
21
24lhxx88789033
162,861
bank min
฿
500
22
24lhxx5254265
157,038
bank min
฿
500
23
24lhxx7529659
149,377
bank min
฿
500
24
24lhxx83213715
141,706
bank min
฿
500
25
24lhxx74636764
124,144
bank min
฿
500
26
24lhxx60210921
124,121
bank min
฿
500
27
24lhxx54808602
122,679
bank min
฿
500
28
24lhxx7205bea
111,900
bank min
฿
500
29
24lhxx07284749
108,254
bank min
฿
500
30
24lhxx05009219
100,548
bank min
฿
500
ประกาศรางวัลประจำเดือน สิงหาคม
อันดับ
ยูสเซอร์
เล่นต่อเนื่อง
รางวัล
1 min
24lhxx90119103
31
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx50392108
31
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx76424482
31
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx50429530
31
bank min
฿
5,000
5
24lhxx40846885
31
bank min
฿
5,000
6
24lhxx96004757
31
bank min
฿
5,000
7
24lhxx95431483
31
bank min
฿
3,000
8
24lhxx36491475
31
bank min
฿
3,000
9
24lhxx64673374
31
bank min
฿
3,000
10
24lhxx49469013
31
bank min
฿
1,000
11
24lhxx60722099
31
bank min
฿
1,000
12
24lhxx60051042
31
bank min
฿
1,000
13
24lhxx13389563
31
bank min
฿
500
14
24lhxx68062332
31
bank min
฿
500
15
24lhxx65786049
31
bank min
฿
500
16
24lhxx54072828
31
bank min
฿
500
17
24lhxx65874152
31
bank min
฿
500
18
24lhxx64019138
31
bank min
฿
500
19
24lhxx15107092
31
bank min
฿
500
20
24lhxx30860971
31
bank min
฿
500
21
24lhxx4143306
31
bank min
฿
500
22
24lhxx7671845
31
bank min
฿
500
23
24lhxx1836738
31
bank min
฿
500
24
24lhxx2485277
30
bank min
฿
500
25
24lhxx7529659
30
bank min
฿
500
26
24lhxx64622221
29
bank min
฿
500
27
24lhxx82935974
29
bank min
฿
500
28
24lhxx1433761
26
bank min
฿
500
29
24lhxx6626704
26
bank min
฿
500
30
24lhxxd425db6
26
bank min
฿
500
ประกาศรางวัลประจำเดือน สิงหาคม
อันดับ
ยูสเซอร์
คอมมิชชั่นสูงสุด
รางวัล
1 min
24lhxx44531348
3,245,871
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx36923276
2,684,521
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx22576937
2,158,726
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx1269201
1,806,306
bank min
฿
5,000
5
24lhxx07624162
1,352,462
bank min
฿
5,000
6
24lhxx47199807
958,421
bank min
฿
5,000
7
24lhxx440514
61,141
bank min
฿
3,000
8
24lhxx38798461
641,532
bank min
฿
3,000
9
24lhxx78162882
521,434
bank min
฿
3,000
10
24lhxx63533559
425,471
bank min
฿
1,000
11
24lhxx34517497
204,156
bank min
฿
1,000
12
24lhxx09169841
785,431
bank min
฿
1,000
13
24lhxx1908716
26,800
bank min
฿
500
14
24lhxx60876298
23,610
bank min
฿
500
15
24lhxx87396280
22,268
bank min
฿
500
16
24lhxx79274605
21,700
bank min
฿
500
17
24lhxx3407521
21,673
bank min
฿
500
18
24lhxx9502749
21,341
bank min
฿
500
19
24lhxx402dad
19,869
bank min
฿
500
20
24lhxx54808602
17,059
bank min
฿
500
21
24lhxx12395608
15,664
bank min
฿
500
22
24lhxx16376652
11,310
bank min
฿
500
23
24lhxxd4334bc
11,214
bank min
฿
500
24
24lhxx7667828
9,031
bank min
฿
500
25
24lhxx6572622
9,004
bank min
฿
500
26
24lhxx30860971
8,542
bank min
฿
500
27
24lhxx19396989
8,433
bank min
฿
500
28
24lhxx43197963
8,361
bank min
฿
500
29
24lhxx5313639
7,254
bank min
฿
500
30
24lhxx9281423
6,922
bank min
฿
500
ประกาศรางวัลประจำเดือน สิงหาคม
อันดับ
ยูสเซอร์
ชวนเพื่อน
รางวัล
1 min
24lhxx18088197
6,325
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx17106613
5,974
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx80879934
5,145
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx36675363
4,785
bank min
฿
5,000
5
24lhxx11066863
4,257
bank min
฿
5,000
6
24lhxx35041177
3,784
bank min
฿
5,000
7
24lhxx92406174
2,895
bank min
฿
3,000
8
24lhxx00191298
2,578
bank min
฿
3,000
9
24lhxx84178773
2,354
bank min
฿
3,000
10
24lhxx46360748
1,583
bank min
฿
1,000
11
24lhxx1461710
1,433
bank min
฿
1,000
12
24lhxx119631
1,283
bank min
฿
1,000
13
24lhxx81399273
1,092
bank min
฿
500
14
24lhxx1585641
593
bank min
฿
500
15
24lhxx2266776
397
bank min
฿
500
16
24lhxx40177963
368
bank min
฿
500
17
24lhxx279970
355
bank min
฿
500
18
24lhxx5378728
332
bank min
฿
500
19
24lhxx7534797
253
bank min
฿
500
20
24lhxx5708029
247
bank min
฿
500
21
24lhxx6107312
196
bank min
฿
500
22
24lhxx306043
182
bank min
฿
500
23
24lhxx8254961
172
bank min
฿
500
24
24lhxx752009
171
bank min
฿
500
25
24lhxx52730150
167
bank min
฿
500
26
24lhxx2241743
162
bank min
฿
500
27
24lhxx3651526
152
bank min
฿
500
28
24lhxx3533553
147
bank min
฿
500
29
24lhxx8010154
144
bank min
฿
500
30
24lhxx80650891
131
bank min
฿
500
1 min
24lhxx16389669
6,541
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx35316217
6,325
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx00103125
5,741
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx67348987
5,167
bank min
฿
5,000
5
24lhxx53837468
4,471
bank min
฿
5,000
6
24lhxx99850960
4,415
bank min
฿
5,000
7
24lhxx83850585
3,854
bank min
฿
3,000
8
24lhxx83179562
2,781
bank min
฿
3,000
9
24lhxx19029014
2,541
bank min
฿
3,000
10
24lhxx01139514
2,158
bank min
฿
1,000
11
24lhxx46360748
1,583
bank min
฿
1,000
12
24lhxx1461710
1,433
bank min
฿
1,000
13
24lhxx119631
1,283
bank min
฿
500
14
24lhxx81399273
1,094
bank min
฿
500
15
24lhxx1585641
593
bank min
฿
500
16
24lhxx2266776
399
bank min
฿
500
17
24lhxx40177963
368
bank min
฿
500
18
24lhxx279970
356
bank min
฿
500
19
24lhxx5378728
332
bank min
฿
500
20
24lhxx7534797
253
bank min
฿
500
21
24lhxx5708029
247
bank min
฿
500
22
24lhxx6107312
196
bank min
฿
500
23
24lhxx306043
182
bank min
฿
500
24
24lhxx8254961
173
bank min
฿
500
25
24lhxx752009
171
bank min
฿
500
26
24lhxx52730150
167
bank min
฿
500
27
24lhxx2241743
162
bank min
฿
500
28
24lhxx3651526
152
bank min
฿
500
29
24lhxx3533553
150
bank min
฿
500
30
24lhxx8010154
145
bank min
฿
500


55.line Icon Fb Icon
Line Icon Fb Icon