ตรวจรายชื่อผู้โชคดี
ประกาศรางวัลประจำเดือน กันยายน
อันดับ
ยูสเซอร์
ยอดฝากสูงสุด
รางวัล
1 min
24lhxx13491981
12,054,713
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx52065825
10,254,716
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx45174017
7,541,281
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx1269201
7,017,288
bank min
฿
5,000
5
24lhxx35467706
5,814,247
bank min
฿
5,000
6
24lhxx95031337
3,254,475
bank min
฿
5,000
7
24lhxx60722099
937,008
bank min
฿
3,000
8
24lhxx29583091
901,254
bank min
฿
3,000
9
24lhxx92176712
867,412
bank min
฿
3,000
10
24lhxx8084213
801,518
bank min
฿
1,000
11
24lhxx93082595
798,541
bank min
฿
1,000
12
24lhxx39432380
754,813
bank min
฿
1,000
13
24lhxx60876298
694,600
bank min
฿
500
14
24lhxx51579471
667,590
bank min
฿
500
15
24lhxx0ed650
330,000
bank min
฿
500
16
24lhxx53986103
197,080
bank min
฿
500
17
24lhxx54808602
186,019
bank min
฿
500
18
24lhxx88789033
183,019
bank min
฿
500
19
24lhxx32447327
176,403
bank min
฿
500
20
24lhxx60330241
152,732
bank min
฿
500
21
24lhxx85057418
143,998
bank min
฿
500
22
24lhxx60051042
131,004
bank min
฿
500
23
24lhxx7529659
130,056
bank min
฿
500
24
24lhxx56731332
123,282
bank min
฿
500
25
24lhxx622859
120,700
bank min
฿
500
26
24lhxx402dad
120,026
bank min
฿
500
27
24lhxx7205bea
114,290
bank min
฿
500
28
24lhxx66281010
111,015
bank min
฿
500
29
24lhxx7788046
106,000
bank min
฿
500
30
24lhxx89929246
104,523
bank min
฿
500
ประกาศรางวัลประจำเดือน กันยายน
อันดับ
ยูสเซอร์
เล่นต่อเนื่อง
รางวัล
1 min
24lhxx35623225
30
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx46552955
30
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx39038512
30
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx29522184
30
bank min
฿
5,000
5
24lhxx17021687
30
bank min
฿
5,000
6
24lhxx82526420
30
bank min
฿
5,000
7
24lhxx71573435
30
bank min
฿
3,000
8
24lhxx44196909
30
bank min
฿
3,000
9
24lhxx77766018
30
bank min
฿
3,000
10
24lhxx61799847
30
bank min
฿
1,000
11
24lhxx80855374
30
bank min
฿
1,000
12
24lhxx65872648
30
bank min
฿
1,000
13
24lhxx50126395
30
bank min
฿
500
14
24lhxx89918004
30
bank min
฿
500
15
24lhxx31028515
30
bank min
฿
500
16
24lhxx80605727
30
bank min
฿
500
17
24lhxx57985887
30
bank min
฿
500
18
24lhxx87140353
30
bank min
฿
500
19
24lhxx15693664
30
bank min
฿
500
20
24lhxx36972760
30
bank min
฿
500
21
24lhxx59027742
30
bank min
฿
500
22
24lhxx66872969
30
bank min
฿
500
23
24lhxx13389563
30
bank min
฿
500
24
24lhxx27450876
30
bank min
฿
500
25
24lhxx65786049
30
bank min
฿
500
26
24lhxx54072828
30
bank min
฿
500
27
24lhxx4143306
30
bank min
฿
500
28
24lhxx4997720
30
bank min
฿
500
29
24lhxx200190
30
bank min
฿
500
30
24lhxx1836738
30
bank min
฿
500
ประกาศรางวัลประจำเดือน กันยายน
อันดับ
ยูสเซอร์
คอมมิชชั่นสูงสุด
รางวัล
1 min
24lhxx72664408
278,425
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx36288805
235,471
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx67128466
198,742
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx48186452
154,272
bank min
฿
5,000
5
24lhxx92726345
95,142
bank min
฿
5,000
6
24lhxx25702525
84,712
bank min
฿
5,000
7
24lhxx62006824
72,541
bank min
฿
3,000
8
24lhxx70669931
52,142
bank min
฿
3,000
9
24lhxx76198679
47,541
bank min
฿
3,000
10
24lhxx21467668
31,458
bank min
฿
1,000
11
24lhxx6170535
24,483
bank min
฿
1,000
12
24lhxx85027019
21,028
bank min
฿
1,000
13
24lhxx7e20f
19,800
bank min
฿
500
14
24lhxx16432465
16,974
bank min
฿
500
15
24lhxx7870214
15,501
bank min
฿
500
16
24lhxx5254265
14,646
bank min
฿
500
17
24lhxx33a1c
14,517
bank min
฿
500
18
24lhxx3494579
14,517
bank min
฿
500
19
24lhxx2033284
10,953
bank min
฿
500
20
24lhxx787551
10,304
bank min
฿
500
21
24lhxx6360679
9,325
bank min
฿
500
22
24lhxx925e1
9,253
bank min
฿
500
23
24lhxx7ae6d5e
8,969
bank min
฿
500
24
24lhxxc5038
8,717
bank min
฿
500
25
24lhxx66d5b
7,841
bank min
฿
500
26
24lhxxdb15999
7,676
bank min
฿
500
27
24lhxx89a1d62
7,650
bank min
฿
500
28
24lhxx72827
7,500
bank min
฿
500
29
24lhxx24296014
6,724
bank min
฿
500
30
24lhxx8721971
6,068
bank min
฿
500
ประกาศรางวัลประจำเดือน กันยายน
อันดับ
ยูสเซอร์
ชวนเพื่อน
รางวัล
1 min
24lhxx18088197
6,325
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx17106613
5,974
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx80879934
5,145
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx36675363
4,785
bank min
฿
5,000
5
24lhxx11066863
4,257
bank min
฿
5,000
6
24lhxx35041177
3,784
bank min
฿
5,000
7
24lhxx92406174
2,895
bank min
฿
3,000
8
24lhxx00191298
2,578
bank min
฿
3,000
9
24lhxx84178773
2,354
bank min
฿
3,000
10
24lhxx46360748
1,583
bank min
฿
1,000
11
24lhxx1461710
1,433
bank min
฿
1,000
12
24lhxx119631
1,283
bank min
฿
1,000
13
24lhxx81399273
1,092
bank min
฿
500
14
24lhxx1585641
593
bank min
฿
500
15
24lhxx2266776
397
bank min
฿
500
16
24lhxx40177963
368
bank min
฿
500
17
24lhxx279970
355
bank min
฿
500
18
24lhxx5378728
332
bank min
฿
500
19
24lhxx7534797
253
bank min
฿
500
20
24lhxx5708029
247
bank min
฿
500
21
24lhxx6107312
196
bank min
฿
500
22
24lhxx306043
182
bank min
฿
500
23
24lhxx8254961
172
bank min
฿
500
24
24lhxx752009
171
bank min
฿
500
25
24lhxx52730150
167
bank min
฿
500
26
24lhxx2241743
162
bank min
฿
500
27
24lhxx3651526
152
bank min
฿
500
28
24lhxx3533553
147
bank min
฿
500
29
24lhxx8010154
144
bank min
฿
500
30
24lhxx80650891
131
bank min
฿
500
1 min
24lhxx08930033
8,145
gold png min
2 บาท
2 min
24lhxx46663216
7,891
gold png min
1 บาท
3 min
24lhxx92631078
6,547
gold png min
0.5 บาท
4
24lhxx35206109
6,214
bank min
฿
5,000
5
24lhxx03438194
5,748
bank min
฿
5,000
6
24lhxx26045208
4,857
bank min
฿
5,000
7
24lhxx05299829
3,987
bank min
฿
3,000
8
24lhxx30450704
3,478
bank min
฿
3,000
9
24lhxx13056650
2,785
bank min
฿
3,000
10
24lhxx81122752
2,125
bank min
฿
1,000
11
24lhxx46360748
1,583
bank min
฿
1,000
12
24lhxx1461710
1,433
bank min
฿
1,000
13
24lhxx119631
1,283
bank min
฿
500
14
24lhxx81399273
1,094
bank min
฿
500
15
24lhxx1585641
593
bank min
฿
500
16
24lhxx2266776
398
bank min
฿
500
17
24lhxx40177963
368
bank min
฿
500
18
24lhxx279970
356
bank min
฿
500
19
24lhxx5378728
332
bank min
฿
500
20
24lhxx7534797
253
bank min
฿
500
21
24lhxx5708029
247
bank min
฿
500
22
24lhxx6107312
196
bank min
฿
500
23
24lhxx306043
182
bank min
฿
500
24
24lhxx8254961
172
bank min
฿
500
25
24lhxx752009
171
bank min
฿
500
26
24lhxx52730150
167
bank min
฿
500
27
24lhxx2241743
162
bank min
฿
500
28
24lhxx3651526
152
bank min
฿
500
29
24lhxx3533553
148
bank min
฿
500
30
24lhxx8010154
144
bank min
฿
500


55.line Icon Fb Icon
Line Icon Fb Icon